Lawmthu sawina leh Ngenna

Kohhranten kumin 2017-2018 chhûngin kan Target te thla tina pêk tlin lo chângte nei thîn mah ila, Pathian khawngaihna avângin Target khûm chângte kan nei thîn a. He mi avâng hian kan hnathawh tûr angte pawh kan thawk thei zêl a, lâwm thu kan sawi e.