Lawmthu sawina leh Ngenna

Kohhranten kumin 2017-2018 chhûngin kan Target te thla tina pêk tlin lo chângte nei thîn mah ila, Pathian khawngaihna avângin Target khûm chângte kan nei thîn a. He mi avâng hian kan hnathawh tûr angte pawh kan thawk thei zêl a, lâwm thu kan sawi e.

Kum 2017-2018 (Financial Year) pawh kan lo hmang zo leh dâwn ta a. BCM Finance Committee chuan Kohhranten Target kan pêk luh theih hun hnuhnûng ber hi Dt 23.3.2018 (Zirtâwpni) a ruat a. BCM-in kan hmabâka thawh tûr a neih ang angte a hun taka kan thawh zawh theih nân kohhranhoten hun tiam chhûng ngeia kan Target te theh lût vek tûrin kan inngên e. Tin, BCM office atanga sum la chhuak tûrte pawhin Good Friday chawlh avângin Dt.28.3.2018 (Nilaini) hma ngeia la chhuak tûrin kan inhriattîr nghâl e.
Sd/- Rev. F. Ramdinmawia
General Secretary
Baptist Church of Mizoram