Rev. Dr. C. Vanlaldika

Rev. Dr. C. Vânlaldika hi Chhakchhuak hnam a ni a, October 3,1962-ah Chhîpphîr khuaah a piang a ft 5. 9”-a sâng a ni. A pa chu C. Remsiama a ni a, a nu chu Thangchungnungi a ni. An unau hi mipa 4 leh hmeichhe 1 an ni a, an farnu hian khawvêl a chhuahsan tawh. Kum 1975-ah Rev. C. Dothanga kutah Chhîpphîr khuaah Baptisma a chang. January  5, 1984-ah  Nl. H.S. Malsâwmi nên Kolosib Salvation Biak inah an innei a, Major Thansanga’n a invawntîr.

Lehkha zirna:

1969-1973    –   Chhîpphîr Primary School

1974-1977    –   Chhîpphîr Middle School

1978-1981    –   Chhîpphîr High School

1981-1983    –   PUC., Aizâwl College, Aizâwl.

1982 atangin Sawrkâr-ah Circle Assistant hna a thawk a. College zirna a chunzawm zêl a, 1973-ah PUC a zo. A hna thawhna hmun-ah Baptist Kohhran an awm loh avângin Salvation Army a bêl a, amah hi chu Baptist origin dik tak a ni. Salvation Army-a a tel avângin nupui a neih pawhin Salvation Army Officer-in a invawntîr a ni.

1977 kumah Evangelist Lalthlamuana rawngbâwlna avângin Chhîpphîr-ah nasa takin harhna a thleng a, chu malsâwmna chu ani pawhin a chang nasa hle mai a. Hun rei vak lovah a vah bosan leh ta a. Sawrkâr hna avânga Lungpho khuaa a awm laiin 1985 Good Friday vuakvêtah Pathian thu chu zâwm zêl tûr leh hun puma rawngbâwl tûrin a mut hmunah a inhlân thar leh ta a. Thil danglam eng emawin a nawr vâng ni lovin rilru fim taka thutlukna siamin Pathian hnênah a inpe thar leh a ni.

Chutianga a inpêk hnu chuan hun puma rawngbâwl tûra inngaihna a nei nghet tlat a.  “|hian thenkhat ten ka inpêkna hi an ringhel a ni mai thei, B.Th ka zir lai pawhin Testimony min sawi nawntîr zing viau a, mahse ka tân chuan Pathianin min kohna nia ka hriat hi a chiang êm êm mai a, a chiang chho zêl dâwn pawh niin ka hria. He kohna hi a chian êm avângin ka awmna biala mi thil tithei leh awmthei deuhte lamtanga siam tumin ka pâk huam ngai lo va. Pastor tha tak nih pawh ka tum hran lo, Kohhran tâna Pastor tangkai tak nih erawh chu ka tum ber a ni” a ti.

Pathian thu Theology a zir dân:

1987-1990    –   B.Th., ETC, Jorhat.

1997-1999    –   B.D., ETC, Jorhat.

2001-2003    –   M.Th (O.T) UTC, Bangalore

2007-2010    –   D.Th (O.T) UTC, Bangalore.2010 -2016  –  AICS

Pastor a nih hnua a rawngbawlnate:

1990-1993    –   Pro. Pastor, Haulawng Bial

1993            –   Lunglâwna Assembly-ah Minister atan Rev. Râltâwnga’n a ordain.

1995-1997    –   Z.P.M.B.K Bialtu Pastor, Shillong

1997-1999    –   B.D study, ETC, Jorhat.

2000            –   M.Th zir tûrin a inbuatsaih.

2001-2003    –   M.Th study, U.T.C. Bangalore

2003-2004    –   Lecturer A.I.C.S. Aizâwl

2004-2007    –   Lecturer, Serampore College

2007-2010 – Doctoral Study, UTC Bangalore

2010 -2016  –  AICS

2016 –        – AGS i/c Mission

Serampore College-ah hian College thuneituten BCM-ah OT zirtirtu tur deputation-a thawh tura an ngenna avangin November 2004 atangin a thawk a ni. Infiamna lamah  Discus Throw leh Juveline Throw hi a tih theih zâwng a ni. Khawtlâng rawngbawlna lamah a awmna apiangah YMA active member a ni thîn. Haulawnga a awm laiin YMA Senior Adviser a ni.

Rawngbâwlna lamah Thuhril leh zirtîrna hi a tuina a ni. Sermon sawi theihna hi Pathian hnêna a dil, a hlawhtlinna niin a hria. A awmna apiangah lâwm takin a kal zêl thei hi Pathian malsâwmna a dawn niin a hriaa a lâwm êm êm thin  a ni.

Src: BCM Pastors Biodata

One thought on “Rev. Dr. C. Vanlaldika”

Leave a Reply