TKP-in Rs. nuai 20 chuangin Missionary châwm.

Rev. Lianchhunga Khiangte, Organiser-in TKP Day 2018, July 30, 2018 denchhena report a pek chhuaha a atarlan danin, nikum 2017-2018-a a pêk zât chu Rs. 1,70,000/- a ni. heibakah hian Pastor Bial 80 leh Unit 271 ten BCM Headquarters-a Missionary support an chhûn luh tling khâwm chu Rs. 18,81,470/- a ni bawk. Chutichuan, kum kal ta 2017-2018 chhûnga TKP Mission Support tling khâwm chu Rs. 20,51,470/- a ni a, TKP member pakhatin Rs. 45.78 zêl pe ang kan ni. a ti.  MTKP Report tlangpui hetiang hi a ni. Go to page : MTKP Report 2018