President Thuchah

(Text: Rom 12:1-2)

Rev. Lalbiaksanga Chinzah, BCM President     

Mizoram Baptist Kohhran member zawng zawngte leh he thuchah chhiartu zawng zawngte Lal Isua Krista hmingin chbai ka bûk a che u. Kumin March Assembly atang khan kei tling lo berin President nihna ka lo chelh ve ta a, Kohhranhote tawngtaipuina leh thlawpna avângin tûn thlengin rawng bâwl ve theiin Lalpa’n min hruai a, ka lâwm hle a ni. Kohhranhote hnêna thuchah tur tam tak ka nei ve a, kan sawi vek sêng lo ang a, thil tlêmtê chauh ka han târlan hi Kohhran miten min ngaihpawimawhsak tûrin ka ngên a che u.

1. Assembly thu passed tihlawhtling tûra tan lâk: Kum tinin Assembly rorêlna kan nei thîn a, hêngahte hian Kohhran hmalâkna tur hrang hrang kan rêl thîn a, thenkhat “long term” deuh leh thenkhat kum hnih khat atân te an ni thîn. Hêng kan thu pass thin hi Headquarters atanga duhthusâma kan inhrilh nawn lo a nih pawhin Tualchhûng aiawh kum tin mi pahnih (2) zêl kan nei a, kan Assembly rorêlte mahni zâwn theuhah chak taka bawhzui tûrin kan inngên a ni. Thenkhat chu chhûngkua, mi malin bawhzui ngaite a awm, eg. Zûk leh hmuam, ruihhlo do, fa nei tam tûra tan lâk ang chi te.

2. Tualchhûng, Bial Project tihtlêm a, Assembly Project ngaih pawimawh: Tualchhûng leh Bial Kohhran pumpui, fellowship ten kum tinin Porject tha taktak kan nei thîn hi a tha hle. Hetih lai hian Assembly Project lian fu fu e.g – Hatim, Hospital Building, etc. hmân atanga kan hmalâkna vawiin thlenga hmabâk tamtak la awmte hi ngai pawimawh ila, Tualchhûng leh Bial, Kohhranpui leh Fellowship ten eng emaw chen chu mahni bial project neih tam takte hi ti tlêmin Assembly project kal mêk (on-going) atân te hian tan i la ang u.

3. Kohhran punna kawnga tan lâk: Ngun taka kan zirin Tualchhûng Kohhran thar a lo pian hian hruaituah te, member-ah te Pathian ram thilpêkah te nasa takin kan pungin hma kan sâwn phah thîn a ni. “Church Expansion” kan sawi thîn a, a taktaka Kohhran thar din tûra hma lâk erawh kan la harsat hle thîn mai. A chhan chu Setana hian inkhâwmna hmun thar neih hi a hlauh êm vâng a ni. Kohhran member sângkhat chin nih hi chuan a tê zâwkin siam a, indan zung zung hi a hlâwk ber a, hemi kawngah hian member leh hruaitute i thangharh ang u.

4. Target khûm – Pathian duh dân: Kum tinin Target kan nei thîn a, Target kan insem hi a maximum ceiling a ni lo va, a tlêm lam atanga intukna (minimum ceiling) a ni a. Kum tin target khûm thin Kohhran leh bialte avângin kan tih theih loh tam tak kan tih theih phah a, tanpuinate kan inpêk theih phah thîn a ni. Kumin kal mêkah pawh hian kan target te khûm tûrin tan i la ang u. Khûm hi Pathian thuin (Theology) min zirtîr dân pawh a ni (Mat.5:40-41).

5. BCM Charity Fund kan nei: Kumin Assembly khan BCM Charity Fund neih a lo pass ta a. Hei hi R&D Department-a lût tur a ni. Chhiatna leh vânduaina hrang hrang tâwk kan awm thîn a, hêng hunah hian BCM-in tanpuina kan pe tam thei thîn lo a ni. Chhiat tâwk tanpui ngai an lo awm a, tam zâwk kan pêk theih nân Kohhran miten Charity Fund atân Kohhran, Fellowship leh mi mal ten pawisa i pe thîn ang u. Hemi kawnga hma la duh tân R&D lam biak pawh theih reng a ni e.

6. Programme tihtlêm: Kohhran leh Fellowship hrang hrangte hian kum khat chhûnga Programme kan siamte hi a tam thei thîn hle mai. Assembly-in a rêl leh kan project lian taktak kal lai ni lo, kan rêl chawp project leh programme hrang hrangah tha leh hun, pawisa kan sêng tam ta hle a, Programme kan duan tam takte hi Pathian duh zâwng nge, keimahni lâwm zâwng programme tih ngun taka ngaihtuah tan a hun ta hle.

7. Kan ram dinhmun mila rawngbâwl: Kan ramah chhiatna thleng a tam tain, ni tin min nâwktu thil tamtak, e.g Tualthah, Mahni intihhlum, Pâwngsual, etc. a tam ta hle. Kohhran leh pâwl hoten mahni hlimna leh phûr zâwng chauh ngaihtuah lovin, kan ramin a tawng mêk mila rawngbâwl tûrin i inbuatsaih ang u.

8. Pathian-Krista-Kohhran Mission: A tâwp berah chuan Pathian mission, Krista Mission leh Kohhran tihtur pawimawh ber Chanchin Tha hril kawngah Kohhran miten theihtâwp i chhuah zêl ang u. Paula’n “in piah lam ram” (II Kor 10:16b) a tih ang khan hêng a chunga kan sawi tâk zawng zawngte hre reng chungin Ringtu leh Kohhran mission (ChanchinTha Hril) hi hnapui berah i nei zêl ang u. Kan Bible châng târlanin min hrilh angin thinlung thar puin hêng kan sawi tâkte hi ngai pawimawh theuh tûrin ka sâwm a che u.

Lalpa’n malsâwm che u rawh se.

In rawngbâwlpui

Rev. Lalbiaksanga Chinzah President Baptist Church of Mizoram

ATTACHMENTS
Rev. J. Lalduhawma Lehkhbu ziak  'Cambodia' tlangzarh a ni.

Rev. J. Lalduhawma Lehkhbu ziak 'Cambodia' tlangzarh a ni.

July 19,2024 (Zirtawpni)khan BCM Hall, Headquarters Office, Serkawn-ah Cambodia-a BCM Missionary thawk lai - Rev. J. Lalduhawma lehkhabu ziak ‘Cambodia’ tih chu Rev. R. Lalbiakliana, General Secretary-in a tlangzarh. …

Zotlang Bial BKHP-in 'Pathian Tih – Chhuan Thar Din’ tih thupui hmangin Seminar an nei.

Zotlang Bial BKHP-in 'Pathian Tih – Chhuan Thar Din’ tih thupui hmangin Seminar an nei.

BKHP Zotlang Pastor Bial, Aizawl chuan Bial chhunga BKHP Unit hrang hrang te huapin July 17, 2024 (Nilaini) khan 'Pathian \ih – Chhuan Thar Din’ tih thupui hmangin Seminar an nei a. Resource Person-ah NexGen Organisation te an hmang. …

HATIM-in ‘Freshers Day’ an hmang

HATIM-in ‘Freshers Day’ an hmang

Higher and Technical Institute, Mizoram (HATIM) chuan HATIM Students Council (HSC) huaihawtin, kumin a zirlai tharte lawmna ‘Fresher’s Day’ chu Ni 15 July, 2024 (Thawhtanni) khan College Auditorium ah an hmang. …